Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na narade prezydenta w dniu 4 września 2012 r.

  1.  Informacje bieżące.
  2. 2.                 Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu wrześniu br.:

1/ informacja o stanie powietrza na terenie miasta w latach 2010-2011,

3/ informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska Tczew

    posiada udziały,

 

4/ przyjęcie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

a)      zmiany budżetu miasta na 2012 rok,

b)      zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024,

c)      zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną,

d)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa,

e)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa,

f)       zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

i ustalenie jej przebiegu,

g)      zmiany uchwały w sprawie przyjęcia  “Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Tczew na lata 2011-2016”.

 

 3. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

1/ informacji z realizacji inwestycji i remontów za m-c sierpień 2012 r.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 września 2012 15:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 711
03 września 2012 15:13 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.