Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 8.01.2013

  1.  Informacje bieżące.
  2.  Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu styczniu br.:

 1/  informacja z realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów.

 2/  informacja z przebiegu Akcji Zima w m-cu listopadzie i grudniu 2012 r.

 

 3) przyjęcie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

a)      zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Tczew.

 

 

 3. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

 1/  planu kontroli wewnętrznej Prezydenta Miasta Tczewa na 2013 rok.

 2/  planu kontroli zewnętrznej Prezydenta Miasta Tczewa na 2013 rok.

 3/  planu szkoleń pracowników UM na 2013 rok.

 4/  sprawozdania z realizacji zamówień publicznych IV kwartały 2012 r.

 5/  informacji z realizacji inwestycji i remontów za m-c grudzień 2012 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2013 09:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 732
07 stycznia 2013 09:52 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.