Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta 5.02.2013 r.

  1.  Informacje bieżące.
  2.  Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu lutym br.:

  1/ informacja z realizacji w 2012 roku stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla

    uczniów szkół  podstawowych, gimnazjów oraz szkół  ponadgimnazjalnych

 

  2/ przyjęcie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

  a)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego,

  b)  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego    

  odprowadzania ścieków,

 c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania w zakresie tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez Gminę Pszczółki, Gminę Suchy Dąb i Gminę Tczew,

  d) zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gmin w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i ich unieszkodliwia, z Gminami: Miejska Malbork, Gmina Malbork, Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole, Gmina Tczew, Pelplin, Morzeszczyn, Subkowy, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo, Cedry Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie, Stary Targ, Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Sztum.

 

 3. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

 1/ zatwierdzenia planu zamówień publicznych,

 2/ informacji z realizacji inwestycji i remontów za rok 2012 i styczeń 2013 r. 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2013 12:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 686
01 lutego 2013 12:54 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.