Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na narade prezydenta - 3.12.2013

1. Informacje bieżące.

2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu grudniu br.:

1/ informacja na temat działalności w 2013 r.  Młodzieżowej Rady Sportu

 

2/ przyjęcie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie: 

a)      uchwalenia budżetu miasta na 2014 r.,

b)      Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2014-2028,

c)      udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację programu „Chronię życie przed rakiem”.

3. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

  1/ informacji z realizacji inwestycji i remontów na dzień 30 listopada 2013 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2013 09:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 651
02 grudnia 2013 09:02 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)