Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta - 13.05.2014

1. Informacje bieżące.

2. Zatwierdzenie materiałów  na sesję Rady Miejskiej w m-cu maju br.:

1)      informacja o stanie powietrza w Tczewie w aspekcie zrealizowanych inwestycji

w okresie 2011-2013 r.,

2)      informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta,

3)      informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa.

 

      4)  przyjęcie  projektów uchwał RM w sprawie:

a)      określenia przystanków komunikacyjnych  i dworców,  których  właścicielem

lub zarządzającym  jest Gmina Miejska Tczew oraz warunków i zasad  korzystania z nich przez przewoźników i operatorów wraz ze stawkami opłat,

b)      nadania nazwy rondu w mieście Tczewie - Rondo Jasny i Dersława,

c)      nadania nazwy rondu w mieście Tczewie - Rondo Kociewskie,

d)      nadania nazwy rondu w mieście Tczewie - Rondo Żołnierzy Wyklętych,

e)      zmiany nazwy ulicy Willego Muscate i ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej

w mieście Tczewie.

 

3. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

     1/ zmiany planu kontroli zewnętrznej Prezydenta Miasta na  2014  rok – korekta.

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2014 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 660
08 maja 2014 10:07 (Małgorzata Mykowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2014 10:05 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)