Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę Prezydenta w dniu 25.11.2008 r.

1.  Informacje bieżące.

2.  Omówienie wniosków Komisji zgłoszonych w toku debaty nad materiałami na sesję RM.

3.  Propozycje do planu pracy RM na 2009 rok.

4.  Informacja z przygotowania i przeprowadzenia rejestracji przedpoborowych rocz. 1990

    w 2008 r.

5.  Mieszkania chronione, hotel – dla osób wymagających opieki.

6.  Informacja z przydziału środków  finansowych na stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów szkół  podstawowych, gimnazjów oraz szkół  ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2008/2009.

7.  Stan zaawansowania prac związanych z wdrożeniem biletu elektronicznego.

 

8. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

1/ wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Budowy Domów Jednorodzinnych „Metrix” w sprawie wyrażenia zgody na zlecenia wykonania operatów szacunkowych we własnym zakresie

2/ zawieszenia działalności przez Karczmę Milenium na okres zimowy, tj. do 15.03.2009 r.

3/ użyczenia na czas nieoznaczony oczka wodnego położonego przy ul. Stanisławskiego

 (cz. dz. 598/2, obręb 13)

4/ umorzenia części czynszu dzierżawnego z powodu suszy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2008 11:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 671
21 listopada 2008 11:19 (Małgorzata Mykowska) - Utworzenie dokumentu.