Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 2 grudnia 2008 r.

  1.  Informacje bieżące.

2.  Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu grudniu br.:

1/ informacja na temat działalności w 2008 r. Miejskiej Rady Sportu

2/ przyjęcie projektów uchwał RM w sprawie:

a)      uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok

b)      regulaminu określającego zasady ustalenia niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli w 2009 r.

c)      ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2009 dla przedszkoli miasta Tczewa

d)      ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2009 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym

e)      niewygasających wydatków

3. Informacja z realizacji przez ZGKZM remontów komunalnych zasobów mieszkaniowych.

4. Informacja o realizacji zadań w zakresie remontów bieżących dróg.

 

5. Działalność klubów i organizacji sportowych w 2008 r. pod kątem realizacji uchwały

 w sprawie programu rozwoju sportu na lata 2008-2010.         

6.  Stanowisko Prezydenta w sprawie:

1/  zasiedlenia budynku położonego przy ul. Nowowiejskiej          

2/  wniosku o dzierżawę gruntu pod garażem przy ul. Królowej Jadwigi – boks nr 30

3/ wniosku o sprzedaż z  60% bonifikatą na poszerzenie gruntu przy ul. Mieszka I na rzecz właścicieli przyległej nieruchomości –  dz. 81 o pow. 251 m2   

4/ wykupu działki nr 217/36 o pow. 2387 m 2, położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego

5 / wniosku dot. umorzenia części rocznej raty (wraz z odsetkami) za 2008 r. z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Saperskiej.

 

 7.  Zarządzenie Prezydenta w sprawie:

1/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości  niezabudowanych, położonych przy

 ul. Generała Leopolda Okulickiego ( dz. 185/2, 184/1, 186/1 obr. 4 ) na rzecz Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2008 11:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 855
28 listopada 2008 11:54 (Małgorzata Mykowska) - Zmiana treści dokumnetu.
28 listopada 2008 11:53 (Małgorzata Mykowska) - Utworzenie dokumentu.