Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 9.12.2008 r.

  1. Informacje bieżące.

2. Informacja z przebiegu negocjacji dotyczących Noty Intencyjnej  projektu  „Rewitalizacja

    obszaru zdegradowanego na Starym Mieście w Tczewie”.

.

3.  Stanowisko Prezydenta w sprawie:

1/ informacji z realizacji przeprowadzonych badań RTG klatki piersiowej m. Tczewa

2/  przeznaczenia lokalu położonego przy ul. Podmurnej 8-9/9 na lokal socjalny

3/ wydzierżawienia słupów reklamowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew

4/ przedłużenia ustalonego terminu wykupu lokalu po aktualizacji operatu szacunkowego przez  rzeczoznawcę.

 

4. Zarządzenia Prezydenta w sprawie:

1/ powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych, złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz regulaminu pracy tej komisji

2/ powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2008 07:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 636
08 grudnia 2008 07:42 (Małgorzata Mykowska) - Utworzenie dokumentu.