Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 27.10.2009 r.

1.    Informacje bieżące.

2.    Omówienie wniosków zgłoszonych przez komisje w toku debaty nad materiałami

     na sesję Rady Miejskiej w m-cu październiku 2009 r.

3.    Wstępne omówienie projektu budżetu miasta na 2010 rok.

4.    Ocena zabezpieczenia danych przetwarzanych w urzędzie.

 

5.    Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za III  kwartał 2009 r.

6.    Informacja dotycząca korekty planu ZGKZM na 2009 rok oraz realizacji planu rzeczowo-finansowego za okres trzech kwartałów 2009 r.

7.    Informacja w sprawie oszczędności energii elektrycznej oświetlenia miasta.

8.    Informacja o stanie prac przygotowawczych do realizacji regionalnego węzła komunikacji.

 

9. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

  1/ projektu uchwały RM w sprawie przyjęcia korekty „Sprawozdania z realizacji   

      Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Tczewa za lata 2007-2008”.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2009 10:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 713
23 października 2009 10:31 (Małgorzata Mykowska) - Utworzenie dokumentu.