Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 10 listopada 2009 r.

1.       Informacje bieżące.

2.       Bank Czasu – Bankiem Życzliwości – raport.

3.       Stan  zaawansowania prac związanych z wdrożeniem  elektronicznego obiegu

     dokumentów.

 

 4.  Stanowisko Prezydenta w sprawie:

 1/ wniosku dotyczącego umorzenia odsetek od należności z tytułu zwrotu zwaloryzowanej 

  bonifikaty w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Bałdowskiej 51

 

5. Zarządzenia Prezydenta w sprawie:

1/ projektu budżetu miasta na 2010 rok

   2/ zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego jednostki budżetowej pod nazwą Tczewskie  

       Centrum Sportu i Rekreacji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2009 07:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 732
10 listopada 2009 07:29 (Małgorzata Mykowska) - Utworzenie dokumentu.