Zadania w realizacji - archiwum

Porzadek na naradę prezydenta w dniu 24.11.09 r.

1.       Informacje bieżące.

2.       Omówienie wniosków Komisji zgłoszonych w toku debaty nad materiałami na sesję RM.

3.       Informacja z przydziału środków finansowych na stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2009/2010.

4.       Informacja w sprawie realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym.

5.       Propozycje do planu pracy Rady Miejksiej na 2010 rok.

 

 6.  Stanowisko Prezydenta w sprawie:

 1/  zatwierdzenia protokołu z przebiegu konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy;

 

 2/ ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie: ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania), prowadzenia punktu informacji turystycznej oraz upowszechniania turystyki;

3/ wniosku dotyczącego umorzenia należności – koszty przygotowania lokalu mieszkalnego do sprzedaży w związku z rezygnacją z wykupu lokalu mieszkalnego położonego w Tczewie przy ul. Jedności Narodu;

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2009 12:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 747
20 listopada 2009 12:47 (Małgorzata Mykowska) - Utworzenie dokumentu.