Projekty uchwał Rady - archiwum (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2004r. w sprawie nadania Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”

Projekt uchwały Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 20.12.2004r. Uchwała Nr / /2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 2004r. w sprawie nadania Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. ...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2004r.w sprawie nadania Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” .

Projekt uchwały Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 20.12.2004r. Uchwała Nr / /2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 2004r. w sprawie nadania Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. ...

Uzupełnienie materiałów informacyjnych stanowiących uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie projektu budżetu miasta na 2005 rok.

Uzupełnienie materiałów informacyjnych stanowiących uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie projektu budżetu miasta na 2005 rok. Podstawowe założenia projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2005 rok zawiera załącznik stanowiący uzasadnienie tego projektu, przekazany Przewodniczącemu Rady Miejskiej w dniu...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2004r.w sprawie budżetu miasta na 2005 rok.

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 21.XII.2004 Uchwała Nr................./2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e, i, oraz pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2004r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie

Uchwała Nr .............. 2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia .............. 2004 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz....

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 02.11.2004 r. na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2004r.w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno – usługowego Piotrowo w Tczewie.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 02.11.2004 r. UCHWAŁA NR ................./.........../2004 RADY MIEJSKIEJ w TCZEWIE z dnia ................................. 2004 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno – usługowego Piotrowo w Tczewie. Na podstawie art. 14...

projekt Prezydenta Miasta z dnia 29.11.2004 r. na sesję Rady Miejskie w dniu 30 grudnia 2004r.zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

projekt Prezydenta Miasta z dnia 29.11.2004 r. UCHWAŁA NR XXVII/ .........../2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Projekt uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 24.11.2004r. na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 grudnia 2004r. w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005r.

Projekt uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 24.11.2004r. Uchwała Nr XXVII / / 04 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2004 r ...

Projekt uchwały RM w Tczewie na sesję w dn. 30.12.2004 r. w spr. uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2005 rok.

Projekt z dnia 01.12.2004r. Uchwała Nr XXVII / / 2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2005 rok. Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002...