Projekty uchwał Rady - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 grudnia 2005r w sprawie budżetu miasta na 2006 rok.

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22.XII.2005r. Uchwała Nr ……………/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e, i, oraz pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom.

Projekt z dnia 6 grudnia 2005 r. Uchwała Nr ………. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia …..września 2005 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli.

Uchwała Nr ...................... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ............................... w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a w zw. art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych działających na terenie miasta Tczewa.

Uchwała nr Rady Miejskiej w Tczewie z dnia w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych działających na terenie miasta Tczewa. Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 ...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXIX / / 2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2006 rok. Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 grudnia 2005r w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2006r.

Uchwała Nr XXXIX / / 2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2006r. Na podstawie art.18 a ust.4 i art. 21 ust. 3,w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005

Uchwała Nr …………../2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 grudnia 2005r.W sprawie użyczenia karetki reanimacyjnej wraz z wyposażeniem Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Tczewie.

Uchwała Nr............................. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia grudzień 2005r. W sprawie użyczenia karetki reanimacyjnej wraz z wyposażeniem Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Tczewie. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591;...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 grudnia 2005r w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres do października 2006r.

Uchwała Nr XXXIX / / 2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres do października 2006r. Na podstawie art.21 ust.3 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 24.11.2005r.zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2005 rok.

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15.11.2005r. Uchwała Nr …………/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 listopada 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e, i, oraz pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r....