Projekty uchwał Rady - archiwum (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 grudnia 2006r. w sprawie wynagrodzenia prezydenta miasta Tczewa.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 grudnia 2006r. w sprawie wynagrodzenia prezydenta miasta Tczewa.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 grudnia 2006r. w sprawie: przyjęcia własności praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 grudnia 2006r. w sprawie: przyjęcia własności praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 grudnia 2006r. w sprawie: porozumienia międzygminnego.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 grudnia 2006r. w sprawie: porozumienia międzygminnego.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 grudnia 2006r. w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 grudnia 2006r. w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 grudnia 2006r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2007 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 grudnia 2006r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2007 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 grudnia 2006r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 grudnia 2006r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 grudnia 2006r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2007r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 grudnia 2006r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2007r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 grudnia 2006r. w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 grudnia 2006r. w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.