Projekty uchwał Rady - archiwum (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Szkole Podstawowej Nr 7 w Tczewie

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Szkole Podstawowej Nr 7 w Tczewie

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Szkole Podstawowej Nr 10...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 grudnia 2007r. zmieniający uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew ...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 grudnia 2007r. zmieniający uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Szkole Podstawowej Nr 5 w Tczewie

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Szkole Podstawowej Nr 5 w Tczewie

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 grudnia 2007r. w sprawie w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 grudnia 2007r. w sprawie w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Szkole Podstawowej Nr 11 w Tczewie

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Szkole Podstawowej Nr 11 w Tczewie

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Gimnazjum Nr 1 w Tczewie

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Gimnazjum Nr 1 w Tczewie

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Gimnazjum Nr 2 w Tczewie

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Gimnazjum Nr 2 w Tczewie

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Gimnazjum Nr 3 w Tczewie

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Gimnazjum Nr 3 w Tczewie