Projekty uchwał Rady - archiwum (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie

Projekt Prezydenta z dnia 16.12.2008r. Uchwała ...................... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ......................... w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie &n

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 grudnia 2008r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2009r.

Projekt Komisji Rewizyjnej z dnia 10.12.2008 r. Uchwała Nr XXIX / / 2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2009r. Na podstawie art. 18 a ust. 1 i

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 grudnia 2008r.w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r.

Projekt Komisji Rewizyjnej z dnia 10.12.2008r. Uchwała Nr XXIX/ / 2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r. Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 grudnia 2008r. zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju sportu na lata 2008-2010

Projekt uchwały z dnia 3 grudnia 2008 r. Uchwała Nr .................... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia .................. r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju sportu na lata 2008-2010 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 grudnia 2008r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie.

Projekt z dnia 02.12.2008 r. Uchwała Nr ........./........../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia .................2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,h'' ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego

Projekt Prezydenta Miasta Tczew , dn. 02.12.2008r. Uchwała Nr........./2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ...................... w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego Na podstawie art.167 ust. 2pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,poz. 2104; zmiany z 2006r. Nr 45, poz....

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 02.12.2008r. Uchwała Nr ....../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...