Projekty uchwał Rady - archiwum (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2009r. zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Tczewa na lata 2006 - 2013

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 10.12.2009r. Uchwała Nr .............../ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ........................... zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Tczewa na lata 2006 - 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2009r. zmieniający uchwałę w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej na rok 2010.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 10.12.2009r. Uchwała Nr .../.../2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej na rok 2010. Działają

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2009r. zmieniający uchwałę w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia terapii pedagogicznej i zajęciowej

Uchwała nr ............... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ..................2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów oraz nauczycieli...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2009r. zmieniający uchwałę w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia terapii pedagogicznej i zajęciowej

Uchwała nr ............... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ..................2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów oraz nauczycieli...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego

Projekt Prezydenta Miasta Tczew dn. 01.12.2009r. Uchwała Nr ................. /2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego Na podstawie art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157, poz. 1240) oraz art.10 ust. 2 ustawy z dnia...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy ul. Władysława Broniewskiego

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 26.11.2009 r. UCHWAŁA Nr /2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy ul. Władysława Broniewskiego Na podstawi ...