Projekty uchwał Rady - archiwum (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29.12.2011r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej.

Projekt z dnia 22.12.2011r. UCHWAŁA NR …………. RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2011R. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29.12.2011r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2012 rok.

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21.12.2011r. Uchwała Nr ………../2011 Rady Miejs

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29.12.2011r. zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2011 - 2024.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 20.12.2011r. Uchwała Nr ……./2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29.12.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012 - 2014.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 21.12.2011r. Uchwała Nr …../2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29.12.2011r. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 -2015.

Projekt z dnia 05.12.2011r. UCHWAŁA NR …………. RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2011R. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 -2015.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29.12.2011r. w sprawie zmiany nazwy Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie i nadania statutu.

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 02.12.2011 Uchwała Nr …… / …… /2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ….. grudnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie i nadania statutu