Projekty uchwał Rady - archiwum (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 19.12.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12.12.2013r. Uchwała Nr ………………… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia …………………….. w sprawie wyboru metody ustalenia op

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 19.12.2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z 12.12.2013 Uchwała Nr ………../2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatkó

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 19.12.2013 r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014r.

Projekt Komisji Rewizyjnej z dnia 27.11.2013r. Uchwała Nr XXXIX/ /2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli K

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 19.12.2013 r. w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r.

Projekt Komisji Rewizyjnej z dnia 27.11.2013r. Uchwała Nr XXXIX/ /2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sp

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 19.12.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 03.12.2013r. Uchwała Nr ………………… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia …………………….. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodaro

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 19.12.2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację programu „Chronię życie przed rakiem”

Projekt Prezydenta z dn.27.11.2013r. Uchwały Nr ……/…./2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia …… grudnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację programu &bdq