Projekty uchwał Rady - archiwum (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa dla obszaru położonego przy ulicy Kazimierza Wielkiego w jednostce urbanistycznej UMN6 „Kolejarz”

Załącznik graficzny Nr 1 przedstawia rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa obejmujący działkę nr 217/11 obręb 10 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Tczewie w jednostce urbanistycznej „UMN 6 – Kolejarz”.