Projekty uchwał Rady - archiwum (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 grudnia 2008r. w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2009 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie

Projekt Prezydenta z dnia 27 listopada 2008r. Uchwała nr ....... / 2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ... grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2009 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 grudnia 2008r. w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2009 dla przedszkoli publicznych miasta Tczewa

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 grudnia 2008 r. Uchwała Nr .................. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia .......................... w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2009 dla przedszkoli publicznych miasta Tczewa Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli w 2009 r.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2007 r. Uchwała Nr .................. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia .......................... w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli w 2009 r. Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a w zw. art. 91d pkt 1 ustawy z dnia

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2008r. w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych.

Projekt Komisji Statutowej z dnia 20 listopada 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/ /2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2008r. w sprawie: przyjęcia własności praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe.

Projekt z dnia 24.09.2008r. Uchwała Nr ..................... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia .............................. r. w sprawie: przyjęcia własności praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst : Dz.U z 2001 r. Nr...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2008r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Projekt z dnia 4.11.2008r Uchwała Nr .../.../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ........ 2008r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej - część działki 21/18 i 21/1.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 28.10.2008 r. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej - część działki 21/18 i 21/1. Na podstawie