Projekty uchwał Rady - archiwum (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2008r. w sprawie : nadania nazw nowoprojektowanym ulicom , położonym w Tczewie, na terenie przy ul.Głowackiego.

projekt z dnia 8 października 2008 r. Uchwała Nr .......................... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ...................... w sprawie : nadania nazw nowoprojektowanym ulicom , położonym w Tczewie, na terenie przy ul.Głowackiego. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.13, art.41, ust.1, art.42, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzi

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2008r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Projekt Uchwały z dnia 28.10.2008. Uchwała nr............ Rady Miasta Tczewa z dnia.................. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie

Projekt z dnia 13 października 2008r. Uchwała Nr .................. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ......................... w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 października 2008r. w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

Projekt z dnia 21-08-2008 r. Uchwała nr ............/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ........................2008 r. w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21-08-1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603; zm. z 2004 r. Dz.U....

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 października 2008r. w sprawie ustalenia składu osobowego zespołu opiniującego wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa” w okresie kadencji 2006 – 2010.

Projekt z dnia 08.10.2008 r. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie Uchwała Nr XXVII / /2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia składu osobowego zespołu opiniującego wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa" w okresie kadencji 2006 - 2010. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 w związku...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 października 2008r. w sprawie: przyjęcia systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną miasta Tczewa na lata 2008 – 2013.

Projekt uchwały Prezydenta z dnia 01 października 2008r. Uchwała Nr.................. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ........października 2008r w sprawie: przyjęcia systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną miasta Tczewa na lata 2008 - 2013. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminn...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 października 2008r. w sprawie utworzenia samorządowej placówki pod nazwą „Dom Przedsiębiorcy w Tczewie działającej w Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie i nadania statutu.

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 1.10 2008 r. Uchwała Nr .................. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia .......................... w sprawie utworzenia samorządowej placówki pod nazwą „Dom Przedsiębiorcy w Tczewie" działającej w Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie i nadania statutu. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit....

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 października 2008r. w sprawie: zatwierdzenia Planu modernizacji i rozwoju ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie na lata 2009 – 2011.

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 02.09. 2008 r. Uchwała nr ............/......./2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ... ... 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu modernizacji i rozwoju ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie na lata 2009 - 2011. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...