Projekty uchwał Rady - archiwum (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 października 2008r. w sprawie: „Założeń do planu zapotrzebowania w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Tczewa

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 17.09. 2008 r. Uchwała nr ............/......./2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ... ... 2008 r. w sprawie: „Założeń do planu zapotrzebowania w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Tczewa . Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r . o sam

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 października 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni w mieście Tczewie w latach 2009-2010.

Uchwała Nr ................./2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ..................... 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni w mieście Tczewie w latach 2009-2010. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 października 2008r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2009

Projekt z dnia 9 września 2008r. Uchwała Nr .................. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ......................... w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2009  

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 25 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 12.09.2008 r. UCHWAŁA Nr /2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 25 września 2008r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu ulic w obrębie administracyjnym miasta Tczewa.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie Projekt Uchwała Nr ......................../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ............ 2008 r. w sprawie : zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu ulic w obrębie administracyjnym miasta Tczewa. Na podstawie art. 7 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 marca1985r o drogach publicznych...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 25 września 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej w Tczewie przed Sądem Administracyjnym w Gdańsku.

Projekt z dnia 04.09.2008 r. Uchwała Nr XXVI / /2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej w Tczewie przed Sądem Administracyjnym w Gdańsku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 25 września 2008r. zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Tczewa na lata 2006 – 2013

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 02.09.2008r. Uchwała Nr ............../ 2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ............... zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Tczewa na lata 2006 - 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 25 września 2008r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Projekt Uchwały Prezydenta Miasta z dnia 03 września 2008r. Uchwała Nr.................. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ........września 2008r w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca...