Projekty uchwał Rady - archiwum (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 sierpnia 2008r. zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok.

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13.08.2008r. Uchwała Nr ................/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e, i, oraz pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tek

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w drodze cesji umów użyczenia sprzętu medycznego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie, Tczewskie Centrum Zdrowia sp. z o.o., od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tczewie.

Projekt Prezydenta z dn. 01.08.2008r. Uchwała Nr ...... /....../ 2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ..... sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w drodze cesji umów użyczenia sprzętu medycznego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie, Tczewskie Centrum Zdrowia sp. z o.o., od Zespołu...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 sierpnia 2008r. zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Tczewa na lata 2006 – 2013

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 29.07.2008r. Uchwała Nr ............../ 2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ............... zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Tczewa na lata 2006 - 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Centrum Wystawienniczo – Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie

Uchwała Nr ........... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Wystawienniczo - Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz....

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 sierpnia 2008r. zmieniający uchwałę w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów i psychologów

Uchwała Nr ........... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów i psychologów Na podstawie art....

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 14.07.2008 r. w spr. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych z tytułu refundacji kosztów stosowania przez przewoźnika uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami zbiorowej komunikacji miejskiej

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 14.07.2008 r. w spr. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych z tytułu refundacji kosztów stosowania przez przewoźnika uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami zbiorowej komunikacji miejskiej

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2008r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia dochodów własnych pod nazwą „Egzaminy eksternistyczne” przy Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10.06.2008r. Uchwała Nr ......../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia dochodów własnych pod nazwą „Egzaminy eksternistyczne" przy Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r....

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10.06.2008r. Uchwała Nr ......../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego Na podstawie art. 167 ust. 2 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zmiany z 2006r. Nr 45, poz. 319; Nr...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2008r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy miejskiej Tczew oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Projekt z dnia 11 czerwca 2008r. Uchwała Nr ....... /... /2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ................ 2008r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy miejskiej Tczew oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Na podstawie art.