Projekty uchwał Rady - archiwum (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27.06.2013 w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2013r.

Projekt Komisji Rewizyjnej z dnia 19.06.2013r. Uchwała Nr XXXIII/ /2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27.06.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew położonego przy ul. Konarskiego 15

Uchwała Nr …/…/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ……………2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew położonego przy ul. Konarskiego 15  

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27.06.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10.06.2013 r. UCHWAŁA NR ……/……./2013 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia …………czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27.06.2013 zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10.06.2013 r. UCHWAŁA NR ……/……./2013 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia …………czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27.06.2013 w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 05.06.2013 Uchwała Nr ………./2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r.