Projekty uchwał Rady - archiwum (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2008r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej boks nr 18 znajdujący się w hali nr I na targowisku przy ul. Żwirki w Tczewie.

Projekt z dnia 02.06.2008 r. Uchwała Nr ........./........../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ... czerwca 2008 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej boks nr 18 znajdujący się w hali nr I na targowisku przy ul. Żwirki w Tczewie. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a) w związku z art. 25 ust. 2, art. 37 ust. 4 ustawy z

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa na lata 2008-2015

Projekt Prezydenta z dnia 03 czerwca 2008 r. Uchwała Nr ..................... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa na lata 2008-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 1

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa

Uchwała Nr .................... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia .................. r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa Na podstawie art. 5 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia od Samorządu Województwa Pomorskiego pomocy finansowej udzielonej na realizację projektu „Przystań na rzece Wiśle w Tczewie połączone z inauguracją sezonu turystycznego województwa pomorskiego”

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 03.06.2008r. Uchwała Nr .........../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia od Samorządu Województwa Pomorskiego pomocy finansowej udzielonej na realizację projektu „Przystań na rzece Wiśle w Tczewie połączone z inauguracją sezonu turystycznego województwa...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia od Samorządu Województwa Pomorskiego pomocy finansowej udzielonej na realizację Programu „Moje boisko-Orlik 2012”

Uchwała Nr .........../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia od Samorządu Województwa Pomorskiego pomocy finansowej udzielonej na realizację Programu „Moje boisko-Orlik 2012" Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 i art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt Prezydenta z dnia 27.05.2008 r. Uchwała Nr ........./......./2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ..................... 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2008r. zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok.

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 03.06.2008r. Uchwała Nr ......../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e, i, oraz pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o s