Projekty uchwał Rady - archiwum (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27.06.2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2026.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 12.06.2013r. Uchwała Nr ………/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013r. w spra

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27.06.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2013 rok.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 12.06.2013r. Uchwała …../2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2013 rok. &n

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27.06.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 11.06.2013r. Uchwała …../2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. &nb

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 23.05.2013 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Projekt Prezydenta Miasta na wniosek Komisji Polityki Społecznej z dnia 2 maja 2013 Uchwała Nr ……../…….2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia……. maja 2013 r. w sprawie ustalenia liczby pun

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 23.05.2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Tczew

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 07 maja 2013 r. Uchwała Nr …………………… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia …………………….. w sprawie regulaminu udzielani

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 23.05.2013 r. w sprawie współpracy w zakresie realizacji Projektu p.n. „Klub dziecięcy Melodica”.

Projekt Uchwały Prezydenta Miasta z dnia 29.04.2013 r. Uchwała nr ............... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ......................... w sprawie współpracy w z

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 25.04.2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2027.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 09.04.2013 Uchwała Nr ………..2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2027.