Projekty uchwał Rady - archiwum (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa za 2007 rok.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa za 2007 rok.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewiew dniu 24 kwietnia 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny spadku.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 24 kwietnia 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny spadku.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2008 r., zmieniającej uchwałę w sprawie określenia uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją miejską w Tczewie.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2008 r., zmieniającej uchwałę w sprawie określenia uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją miejską w Tczewie.