Projekty uchwał Rady - archiwum (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych.

Uchwała nr ………… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia …………….. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 84 ustawy z dnia 8...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 lutego 2008r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Uchwała Nr ……… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 lutego 2008r. w sprawie porozumienia międzygminnego.

Uchwała nr ................... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie porozumienia międzygminnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz....

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 lutego 2008r. zmieniający uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

Uchwała Nr.................. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2008r zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz....

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 lutego 2008r. w sprawie : nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Tczewie

Uchwała Nr ……….. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia …………… w sprawie : nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Tczewie Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Tczewskiego do realizacji zadania inwestycyjnego ...

Uchwała Nr………/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia …………………. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Tczewskiego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Układ drogowy na osiedlu przy ul. Czatkowskiej w Tczewie – Etap I” Na podstawie art. 18...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 lutego 2008r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Tczewskiego Centrum Kultury jako instytucji kultury.

Uchwała Nr…… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia28 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Tczewskiego Centrum Kultury jako instytucji kultury Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23,...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 lutego 2008r. w sprawie Inicjatyw Obywatelskich mieszkańców Tczewa.

Projekt uchwały radnego Kazimierza Smolińskiego z dnia 05.02.2008 r. Uchwała Nr XVII / /2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie: Inicjatyw Obywatelskich mieszkańców Tczewa. Na podstawie art. 18 ust. 1ustawy z dnia 8 marc ...