Projekty uchwał Rady - archiwum (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28.03.2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2013 rok.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 19.03.2013r. Uchwała ……./2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2013 rok. &nbs

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28.03.2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2028.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 19.03.2013 Uchwała Nr …../2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28.03.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego.

Uchwała Nr …/…/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ……………2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28.02.2013r. w sprawie przyjęcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie”

Uchwała nr ............... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ......................... w sprawie przyjęcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie” Na podstawie art