Projekty uchwał Rady - archiwum (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 lutego 2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Tczew

Uchwała Nr …………….. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Tczew. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 31 stycznia 2008r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, ...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 31 stycznia 2008r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów i psychologów

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 31 stycznia 2008r. w sprawie kierunków zmian organizacyjno-prawnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Tczewie.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 31 stycznia 2008r. w sprawie kierunków zmian organizacyjno-prawnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Tczewie.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 31 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 31 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 31 stycznia 2008r. w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Tczewie.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 31 stycznia 2008r. w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Tczewie.