Projekty uchwał Rady - archiwum (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28.02.2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego.

Projekt Prezydenta z dnia 30.01.2013r. Uchwały Nr ……………… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia …………………… w spr

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 31.01.2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 19.12.2012 r. Uchwała Nr ………………… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ……………………… w sprawie szczegółowego

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 31.01.2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 04.12.2012 r. Uchwała Nr ………………… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ……………………… W sprawie określenia wzoru dekl

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 31.01.2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 04.12.2012 r. Uchwała Nr ………………… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ……………………… w sprawie terminu, częstotliwoś