Projekty uchwał Rady - archiwum (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Malinowskiej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew

Opis do złącznika graficznego numer 1 Załącznik graficzny numer 1 stanowi mapa przedstawiająca fragment ulicy Malinowskiej oraz nieruchomość oznaczoną jako działka numer 2/9, na której znajdują się cztery stawy zaznaczone liniami ukośnymi koloru zielonego.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych pomiędzy ul. Hanny Hass a Kanałem Młyńskim, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew

Opis do złącznika graficznego numer 1 Załącznik graficzny numer 1 stanowi mapa przedstawiająca teren pomiędzy ulicą Hanny Hass a Kanałem Młyńskim, na którym znajdują się prywatne nieruch

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżaw nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew na cele składowania odpadów stałych

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżaw nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew na cele składowania odpadów stałych zawiera 13 map z zaznaczonymi lokalizacjami wiat oraz miejsc zajętych przez pojemniki do składowania...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa dla obszaru położonego przy ulicy Kazimierza Wielkiego w jednostce urbanistycznej UMN 6 „Kolejarz”

Opis do załącznika graficznego Załącznik graficzny przedstawia rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa obejmujący działkę nr 217/11 obręb 10 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Tczewie.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa dla obszaru położonego przy ul. Kazimierza Wielkiego w jednostce urbanistycznej UMN 6 ,,Kolejarz”

Opis do załącznika graficznego Załącznik graficzny przedstawia rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa obejmujący działkę nr 217/11 obręb 10 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Tczewie.