Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa dla obszaru położonego przy ulicy Kazimierza Wielkiego w jednostce urbanistycznej UMN6 „Kolejarz”

Załącznik graficzny Nr 1 przedstawia rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa obejmujący działkę nr 217/11 obręb 10 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Tczewie w jednostce urbanistycznej „UMN 6 – Kolejarz”.

 

W sąsiedztwie terenu będącego przedmiotem zmiany, od strony wschodniej znajduje się droga krajowa nr 91, która jednak nie graniczy z nieruchomością, od północy przebiega ulica Kazimierza Wielkiego, od zachodu i południa zabudowa mieszkaniowa. Tereny w sąsiedztwie zmiany planu przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Granice obszaru objętego zmianą planu obwiedziono przerywaną linią koloru niebieskiego.

 

Obszar został oznaczony symbolem U – funkcja usługowa. Ustalono przebieg linii zabudowy.

 

 

Wytworzyła: Anna Cappelli

Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta UM Tczew

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.12.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Miasta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Śliwińska - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2017 10:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 537
15 grudnia 2017 11:13 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 10:39 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [pkt_106_wraz_z_zalacznikami.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 10:38 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)