Samorządowe - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o udostępnieniu spisu wyborców.

Informacja o udostępnieniu spisu wyborców.

Informacja o dopisanie do spisu wyborców.

Informacja o dopisanie do spisu wyborców. Do dnia 12 listopada 2014r. - wyborcy niepełnosprawni mogą składać pise

Informacja o wpisaniu do rejestru wyborców.

Informacja o wpisaniu do rejestru wyborców Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu. Wpisać się do rejes

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 października 2014r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 października 2014r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Na podstawie art. 16 &s

Prawo do głosowania przez pełnomocnika.

Wyciąg z informacji PKW z dnia 28.08.2014r. Prawo do głosowania przez pełnomocnika Wyborcy posiadający: - orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Prawo do głosowania korespondencyjnego wyborcy niepełnosprawnego.

Wyciąg z informacji PKW z dnia 28.08.2014r. Prawo do głosowania korespondencyjnego wyborcy niepełnosprawnego Wyborcy posiadający: - orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawod

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym.

Wyciąg z informacji PKW z dnia 28.08.2014r. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille′a,

Wyciąg z informacji PKW z dnia 28.08.2014r. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille′a Wyborca niepełnosprawny może głosować pr

Informacja dotycząca składania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

INFORMACJA w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Tczewie, Rady Powiatu Tczewskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Tczewa zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.