Samorządowe - archiwum

Uchwała Nr 42/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tczewie z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Tczewie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Uchwała Nr  42/2014

Miejskiej Komisji Wyborczej w Tczewie

z dnia 14 listopada 2014 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Tczewie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

 

Na podstawie art. 184 § 1 i § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. [1]) Miejska Komisja Wyborcza w Tczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W załączniku do uchwały Nr 14/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tczewie z dnia 27 października 2014r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Tczewie dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. zmienionym Uchwałą Nr 17/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tczewie z dnia 27 października 2014 r. wprowadza się następującą zmianę:

 

- ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Tczewie odwołuje się Pana Piotra Artura Dudzińskiego zgłoszonego przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

§ 3

Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie.

 

 

 

                                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                           Miejskiej Komisji Wyborczej

                                                                                                      w Tczewie

 

                                                                                           /-/ Bożena Deja - Gałecka

 

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz.U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281,  z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r. poz.179, poz. 180 i poz. 1072) 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.11.2014r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Urzędnik Wyborczy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2014 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Petka
Ilość wyświetleń: 1016
14 listopada 2014 13:58 (Danuta Petka) - Dodanie załącznika [uchwala_nr__42_odwolanie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2014 13:57 (Danuta Petka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)