Do Parlamentu UE - archiwum (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dla Obwodowych Komisji Wyborczych w Tczewie, dotycząca rozpoczęcia pracy w dniu wyborów do Paralmentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

I N F O R M A C J A W dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. obwodowe komisje wyborcze rozpoczynają pracę

Informacja dotycząca skorzystania z transportu samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych i pomocy pracowników Urzędu.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że osoby niepełnosprawne, które w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. chcą skorzystać z transportu samochodem przystosowanym do przewozu os&o

Publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych.

Publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych W związku ze zgłoszeniem przez pełnomocników komitetów wyborczych, do składów obwodowych komisji wyborczych liczby kandydatów przekraczających dopuszczalny skład komisji

Wykaz numerów telefonów, pod którymi można zasięgnąć informacji w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Wykaz numerów telefonów, pod którymi można zasięgnąć informacji w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Wpis do rejestru wyborców.

Wpis do rejestru wyborców 1. Obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim następuje na jego wniosek złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania. Do wniosku dołącza się: