Sprzedaż - archiwum (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie przy ulicach: Armii Krajowej, Czyżykowskiej, Gdańskiej, Jagiellońskiej, Jagiełły, Tetmajera.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie przy ulicach:

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Tczewie przy ulicy Nowowiejskiej 7/3.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Tczewie przy ulicy Nowowiejskiej 7/3.

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Tczewie przy ul. Dworzec-Suchostrzygi.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej...

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców – ul. Saperska 4d/12

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonej w Tczewie przy ulicy Saperskiej 4d/12. Sporządziła:...

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonej zamiany z ZEC Tczew Sp. z o.o. Nieruchomość położona jest w Tczewie przy ul. Jaworowej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonej zamiany z ZEC Tczew Sp. z o.o. Nier

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu na warunkach określonych w Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-usługowego Piotrowo w Tczewie . Nieruchomości położone są w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu na warunkach określonych w Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przest ...

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie przy ulicach: Al. Zwycięstwa, Westerplatte, Jedności Narodu, Saperska, Wyzwolenia.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położone w Tczewie przy ulicach:

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Nadbrzeżnej , oznaczonej nr działki 227/2 przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Nadbrzeżnej , oznaczonej nr działki 227/2 o pow. 107 m2, obr. 9, KW GD1T/00016854/1 , przeznaczonej...

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Nadbrzeżnej , oznaczonej nr działki 227/1 przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Nadbrzeżnej , oznaczonej nr działki 227/1 o pow. 102 m2, obr. 9, KW GD1T/00016854/1 , przeznaczonej...

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy Al. Solidarności, przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy Al. Solidarności , oznaczonej nr działki 238/20 o pow. 113 m2, obr. 6, KW GD1T/00016851/0 , p ...