Sprzedaż - archiwum (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu . Nieruchomość położona jest w Tczewie przy ul. Podgórnej 8.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu . Nieruchomość położona jest w Tczewie przy ul. Podgórnej 8 i oznaczona nr działki...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Tczewie przy ul. Saperskiej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy, położonej w Tczewie, przy ul. Saperskiej, obr. 6, udział w działce...

Informacja dotycząca wykazu lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie przy ulicach: Bałdowskiej, Al. Zwycięstwa, Saperskiej, J. Narodu, Armii Krajowej, Wąskiej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie przy ulicach:

Informacja dotycząca wykazu lokalu nr 2 przy ul. Kopernika 4, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz lokalu nr 2 przy ul. Kopernika 4, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców. sporząd

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ul. Nowowiejskiej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ul. Nowowiejskiej na rzecz właścicieli...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew oznaczonej nr dz. 39/176 obr. 4 o pow. 114 m2 położonej w Tczewie przy ul. Topolowej, KW GD1T/00017345/7 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew oznaczonej nr dz. 39/176 obr. 4 o pow. 114 m2 położonej w Tczewie przy ul. Topolowej, KW GD1T/000173

Informacja dotycząca wykazu lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie przy ulicach: Orkana, Saperskiej, Okrzei, Gdańskiej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie przy ulicach:

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległych nieruchomości gruntowych na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych budynków przy ul.: Wojska Polskiego, ul. Kopernika w Tczewie.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległych nieruchomości gruntowych na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych budynków...