Sprzedaż - archiwum (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Tczewie przy ul. Pileckiego, obr. 12 , KW GD1T/00014980/9.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczewa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Tczewie

Informacja dotycząca wykazu lokalu nr 3, położonego w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 59A, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz lokalu nr 3, położonego w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 59A, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu. sporządziła: Anna Łazarska

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiacej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielczej ( dz. 973 ), przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielczej ( dz. 973), przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy Al. Solidarności ( dz. 238/20 ), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy Al. Solidarności ( dz. 238/20), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ul. Chłodnej, oznaczonej jako działka nr 212/2, KW GD1T/0003008/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka nr 212/2 o pow. 157 m2 KW GD1T/0003008/1 położonej w Tczewie przy ul. Chłodnej, przeznaczonej d

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własnosć Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Ceglarskiej ( dz. 38/4 ), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Ceglarskiej (dz. 38/4), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własnosć Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Ceglarskiej ( dz. 38/3 ), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Ceglarskiej ( dz.38/3) , przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania...

Informacja dotycząca wykazu lokalu nr 2, położonego w Tczewie przy ul. Królowej Jadwigi 4, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz lokalu nr 2, położonego w Tczewie przy ul. Królowej Jadwigi 4, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. sporządziła:...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Wiślanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Wiślanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowan...

Informacja dotycząca wykazu lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych przy ulicach: Kochanowskiego 1B, Saperskiej 4b, Pomira 6, Nowowiejskiej 14a, Królowej Jadwigi 7, Al. Zwycięstwa 20.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie przy ulicach: