Sprzedaż - archiwum (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Generała Stefana Grota Roweckiego, przeznaczonej do sprzedaży na realizację urządzeń infrastruktury technicznej – budowę stacji transformatorowej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Generała Stefana Grota Roweckiego (dz. 220/6 obr. 4), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na realizację urządzeń...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (ul. Jurgo 5b/7, ul. Wojska Polskiego 7/1).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie: &n

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (ul. Kochanowskiego 3b/4, ul. Elżbiety 13/1, ul. Tetmajera 6/43, ul. Wojska Polskiego 7/8)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie: 1. lokal numer 4 przy ulicy Kochanowskiego 3B,

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ul. Nad Wisłą na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy ul. Nad Wisłą 5 – dz. 608 o pow. 467 m2.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ulicy Nad Wisłą na rzecz właścicieli...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległych nieruchomości gruntowych, położonych w Tczewie przy ul. Mostowej na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy ul. Mostowej 4 – dz. 409/3 o pow. 64 m2 i dz. 409/5 o pow. 293 m2.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległych nieruchomości gruntowych, położonych w Tczewie przy ulicy Mostowej na rzecz właścicieli...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dot. zbycia drodze bezprzetargowej pomieszczenia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w związku ze zmianą składu lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Tczewie przy ul. Mostowej 2.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze został wywieszony wykaz dotyczący zbycia w drodze bezprzetargowej pomieszczenia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w związku ze zmianą składu lokalu mieszkalnego numer 2, położonego w Tczewie przy ulicy Mostowej 2.

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (ul. Saperska 5d/13, ul. Kochanowskiego 1b/8).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie: 1. lokal numer 13 przy ulicy Saperskiej 5D,

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Partyzantów 23, oznaczonej nr działki 974, Obręb 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczewa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Tczewie, przy ul. Partyzantów 23, oznaczonej nr działki 974, Obręb...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Portowców ( dz. 562/3) przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie, przy ul. Portowców (dz. 562/3), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Portowców ( dz. 562/2), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie, przy ul. Portowców (dz. 562/2), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania...