Sprzedaż - archiwum (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (ul. Kościuszki 10a/1, ul. Chopina 9/9, ul. Saperska 5c/3).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie: 1. lokal numer 1 przy ulicy Kościuszki 10A,

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. ul. Nad Wisłą, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na funkcje: mieszkaniową, usługową, obsługi komunikacyjnej oraz obsługi inżynieryjnej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. ul. Nad Wisłą (działki nr: 607 i 606/2, obr. 8, o łącznej pow. 1713 m2), przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu na cele usługowe.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka (dz. nr. 98/8, obr. 11, o pow. 4306 m2), przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu na cele usługowe.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka (dz. 173 obr. 11 o pow. 6914m2 ), przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu na cele usługowe. &nb

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Jaworowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu na cele mieszkaniowe.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Jaworowej (dz. 39/21 , obr. 4 o pow. 1654m2 ), przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu na cele mieszkaniowe.

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu na cele usługowe.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka (dz. 98/6 , obr. 11 o pow. 5750m2 ), przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu na cele usługowe.

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (ul. Pomorska 8a/6, ul. Wilcza 17/1, ul. Krucza 21/2).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie: 1. lokal numer 6 przy ulicy Pomorskiej 8, klatka A,

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie przy ul. Suchostrzyckiej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczewa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonych w Tczewie, przy ul. Suchostrzyckiej, oznaczonych numerem: - 37/18, Obręb...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy ul. Wojska Polskiego 12B – dz. 56/4 o pow. 185 m2.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Tczewie przy ulicy...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ul. Sambora na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy ul. Sambora 19 – dz. 136/3 o pow. 239 m2 oraz dz. 136/4 o pow. 467 m2.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ulicy Sambora na rzecz właścicieli...