Sprzedaż - archiwum (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie (ul. J. Dąbrowskiego, Kaszubska, Kopernika, Krucza, Mostowa, Starowiejska).

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położone w Tczewie przy ulicach:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie przy ulicach Saperska, Tetmajera,Wilcza.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położone w Tczewie przy ulicach:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew – ul. Łazienna.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie ( II piętro ) został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew (dz 9/1 o pow 55 m 2, kw GD1T/00016853/4,obr8). Nieruchomość położona jest w Tczewie przy ul.Łaziennej. Wytworzyła: Jolanta...

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców ( ul. Nowowiejska, ul. Wyzwolenia).

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położone w Tczewie przy ulicach:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, ( Al. Zwycięstwa, Armii Krajowej, Chopina, Jagiellońska, Jedności Narodu, Jurgo, Królowej Jadwigi, Mickiewicza, Podgórna, Polna, Pomorska, Sobieskiego, Starowiejska, Tetmajera) .

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położone w Tczewie przy ulicach:

Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Tczewie przy ul. Pileckiego, Obr. 12,

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin

Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców, Obr. 1

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Tczewie przy ul....

Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu na funkcje dopuszczone dla terenu oznaczonego w Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-usługowego Piotrowo w Tczewie symbolem 12U-przeznaczenie teren usług. Nieruchomości położone są w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu na funkcje dopuszczone dla terenu oznac

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu na usługi nauki w tym przedszkole i żłobek. Nieruchomość położona jest w Tczewie u zbiegu ul. Forsterów i ks. Młyńskiego.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu na usługi nauki