Sprzedaż - archiwum (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejksiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców ( dz. 906/4), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców (dz. 906/4), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejksiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców ( dz. 906/3), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców (dz. 906/3), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków...

Informacja dotycząca wykazu lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców przy ulicach: Kochanowskiego 1a i Tetmajera 6.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie przy ulicach:

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej ( dz. 50/1 ), przeznaczonej do zamiany.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej ( dz

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Jagiellońskiej ( dz. 140/26 ), przeznaczonej do zamiany.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Jagiellońskiej ( dz.140/26 ),

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Polnej ( dz. 390/3 ), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Polnej ( dz. 390/3), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców ( dz. 742/3), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców ( dz. 742/3), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców ( dz. 742/2 ), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców ( dz. 742/2), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków...

Informacja dotycząca wykazu lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych przy ulicy Saperskiej 4e i Alei Zwycięstwa 20

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie przy ulicach: