Sprzedaż - archiwum (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Robotniczej, (obręb 1, działka oznaczona numerami: 508/1) przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie, przy ul. Robotniczej (obręb 1, działka oznaczona numerem 508/1, KW GD1T/00016845/5), przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Hanny Hass, (obręb 5, działka oznaczona numerami: 276/1) przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie, przy ul. Hanny Hass (obręb 5, działka oznaczona numerem 276/1, KW GD1T/00016850/3), przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ul. Tetmajera na rzecz właścicieli lokali budynku przy ul. Tetmajera 6 – dz. 822/12 o pow. 1770 m2.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ulicy Tetmajera na rzecz właścicieli...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ul. Jurgo na rzecz właścicieli lokali budynku przy ul. Jurgo 3 – dz. 202/34 o pow. 596 m2.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ulicy Jurgo na rzecz właścicieli lokali...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej w Tczewie przy ul. Jagiellońskiej , przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Energa – Operator S.A. oddział w Gdańsku

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w Tczewie przy ul. Jagiellońskiej , przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Energa – Operator S.A. oddział w Gdańsku - grunt oznaczony nr dz. 143/81 ...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (Al. Zwycięstwa 20/31, ul. Tetmajera 1b/11, ul. Królowej Jadwigi 7/7).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie: 1. lokal numer 31 przy Alei Zwycięstwa 20,

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie przy ul. Hanny Hass, (obręb 5, działki oznaczone numerami: 276/2, 276/3, 276/4, 276/6, 276/7, 276/8, 276/9, 276/10, 276/11), przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie, przy ul. Hanny Hass (obręb 5, działki oznaczone numerami: 276/2, 276/3, 276/4, 276/6, 276/7, 276/8, 276/9,276/10, 276/11),KW GD1T/00016850/3,...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Pileckiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczewa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Tczewie, przy ul. Pileckiego, oznaczonej numerem 29/6, Obręb 12, KW GD1T/00014980/9. ...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (ul. Kaszubska 3/4).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze został wywieszony wykaz lokalu nr 4, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, położonego w Tczewie przy ulicy Kaszubskiej 3.