Sprzedaż - archiwum (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonej przy ul. Półwiejskiej 6/4.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonej przy ul. Półwiejskiej 6/4.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz byłego użytkownika wieczystego, położonej w Tczewie przy ul. Nizinnej 15.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie ( II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej współwłasność

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Tczewie przy ul. Świętopełka.

Ogłoszenie Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Tczewie przy ul....

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczewa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Tczewie przy ul. Głowackiego.

Ogłoszenie Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczewa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Tczewie przy...

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (ul. Armii Krajowej, ul. Jurgo, ul. Kaszubska, ul. Kochanowskiego, ul. Kolejowa, ul. Kopernika, ul. Królowej Jadwigi, ul. Krucza, ul. Podgórna, ul. Pomorska, ul. Sambora, ul. Wąska, ul. Wilcza ).

Tczew, dnia 08-06-2011 r. OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezpr

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonej przy ul. Kościuszki

Tczew, dnia 08-06-2011 r. OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców ( ul. Saperska, ul. Tetmajera, ul. Wojska Polskiego, ul. Wyzwolenia).

Tczew, dnia 08-06-2011 r. OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy nie

Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczewa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego przy ul. Pileckiego, Obr. 12, KW 14980

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczewa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego pod zabu