Sprzedaż - archiwum (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości, położonej w Tczewie przy ul. Paderewskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ul. Paderewskiego na rzecz...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości, położonej w Tczewie przy Al. Solidarności, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy Al. Solidarności na rzecz...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców dz. 863/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców (dz. 863/1), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Wiślanej dz. 820/3, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Wiślanej (dz. 820/3), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Wiślanej dz. 820/2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Wiślanej (dz. 820/2), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie przy ul. Pileckiego, Obr. 12, KW GD1T/00014980/9, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczewa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Tczewie przy...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Tczewie przy ul. Elżbiety 19B, dz. 81, obr. 7, KW GD1T/00016852/7.

W Y K A Z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości wykaz

Informacja dotycząca wykazu lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w Tczewie przy ulicach: Chopina 2, Łaziennej 11, Czyżykowskiej 16.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w Tczewie przy ulicach:

Informacja dotycząca wykazu lokalu nr 8a, położonego w Tczewie przy ul. Westerplatte 16, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz lokalu nr 8a, położonego w Tczewie przy ul. Westerplatte 16, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców. sporządziła:...