Sprzedaż - archiwum (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu 1/8 udziału nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielczej ( dz. 99), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz 1/8 udziału nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie, przy ul. Spółdzielczej (dz. 99), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela. &n...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Sambora 5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele mieszkaniowo-usługowe.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Sambora 5 (działka nr 757, obr. 8, o pow. 1444 m2), przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Matejki ( dz. 500/27), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie, przy ul. Matejki (dz. 500/27), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy Al. Solidarności ( dz. 300/25), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie, przy Al. Solidarności (dz. 300/25), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ul. Sambora na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy ul. Sambora 22 – dz. 263/1 o pow. 945 m2.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ulicy Sambora na rzecz właścicieli...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Tczewie przy ul. Chopina na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy ul. Chopina 21 – dz. 604/1 o pow. 401 m2.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Tczewie przy...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (ul. Nad Wisłą 1/2, ul. Nowowiejska 3/5).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie: 1. lokal numer 2 przy ulicy Nad Wisłą 1,

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Matejki ( dz. 500/25 oraz 500/26), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie, przy ul. Matejki (dz. 500/25 oraz 500/26), Obr.9, KW GD1T/00016854/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Sambora 5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele mieszkaniowo-usługowe.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Sambora 5 (działka nr 757, obr. 8, o pow. 1444 m2), przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Suchostrzyckiej ( dz. 37/20), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie, przy ul. Suchostrzyckiej (dz. 37/20), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania...