Sprzedaż - archiwum (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (ul. Armii Krajowej 6b/8, ul. Wojska Polskiego 10/5, ul. Nowowiejska 12b/1, ul. Nowowiejska 12b/3, ul. Nowowiejska 12b/6, ul. Czyżykowska 66a/12, ul. Chopina 13/7, ul. Pomorska 8a/14, ul. Armii Krajowej 10b/1, ul. Starowiejska 7/6).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie: 1. lokal numer 8 przy ulicy Armii Krajowej 6, klatka B, ...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu 36/512 udziału nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców ( dz. 223), przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz 36/512 udziału nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie, przy ul. Stoczniowców (dz. 223), przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli. ...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ul. Armii Krajowej na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy ul. Armii Krajowej 16 – dz. 199 o pow. 1.078 m2.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ulicy Armii Krajowej na rzecz właścicieli...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej w Tczewie przy ul. Sadowej (dz. nr 16/9, 16/10, 16/19), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działki: nr 16/9 o pow. 649 m2, obr. 4, KW GD1T/00017345/7, nr 16/10 o pow. 361 m2, obr. 4, KW GD1T/00017345/7, nr 16/19 o pow. 755 m2,...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (ul. Chopina 13/6, ul. Saperska 5e/3)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie: 1. lokal numer 6 przy ulicy Chopina 13,

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ul. Krótkiej na rzecz właścicieli lokali budynku przy ul. Krótkiej 10 – dz. 249/4 o pow. 29 m2.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ulicy Krótkiej na rzecz właścicieli...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (ul. Młyńska 8/6, ul. Wojska Polskiego 10/6, ul. Jagiellońska 29b/45, ul. Saperska 4c/14, ul. Krucza 16/4, ul. Wojska Polskiego 29/5, ul. Kochanowskiego 2c/9).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie: 1. lokal numer 6 przy ulicy Młyńskiej 8,

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (ul. Kopernika 3/11, ul. Strzelecka 7/3).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie: 1. lokal numer 11 przy ulicy Kopernika 3,

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (ul. Saperska 5c/11, ul. Młyńska 3/4, ul. Kochanowskiego 2c/12, ul. Kaszubska 10a/8).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie: 1. lokal numer 11, klatka C przy ulicy Saperskiej 5,

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - ul. Lecha 4/1.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze został wywieszony wykaz lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Tczewie przy ul. Lecha 4, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.