Sprzedaż - archiwum (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Orkana 3B - lokal mieszkalny nr 5, przeznaczonej do zamiany. ,

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do zamiany - lokal mieszkalny nr 5 położony w Tczewie przy ul.Orkana 3B wraz z przynależnym udziałem w gruncie. wytworzyła:...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej wlasnosć Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Jagiellońskiej, oznaczonej nr działki 148/27 obr. 5, KW GD1T/00017344/0, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka nr 148/27 obr. 5 o pow. 158 m2 KW GD1T/00017344/0 położonej w Tczewie przy ul. Jagiellońskiej, przeznaczonej...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Jagiellońskiej, oznaczonej nr działki 148/28 obr. 5, KW GD1T/00016850/3, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka nr 148/28 obr. 5 o pow. 87 m2 KW GD1T/00016850/3 położonej w Tczewie przy ul. Jagiellońskiej, przeznaczonej...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców, dz. 227, dz. 684/1 - obr. 1, KW GD1T/00006183/3, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczewa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Tczewie przy ul....

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości położonej przy ul. Stoczniowców, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców (dz

Informacja dotycząca wykazu lokalu nr 1, położonego w Tczewie przy ul. Kruczej 13, stanowiacego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz lokalu nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonego w Tczewie przy ul. Kruczej 13.

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Partyzantów ( dz. 710/1 ), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Partyzantów (dz. 710/1), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargo

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Pionierów ( dz. 773 ), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Pionierów (dz. 773), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków...