Sprzedaż - archiwum (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (Al. Zwycięstwa 19/39, ul. Elżbiety 22/6, ul. Wyzwolenia 6b/13, ul. Wyzwolenia 6c/9).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie: 1. lokal numer 39 przy Alei Zwycięstwa 19,

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Czyżykowskiej ( dz. 822/18), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie, przy ul. Sambora (dz. 822/18), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Szewczyka Dratewki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na funkcje: obsługi infrastruktury technicznej oraz obsługi komunikacji.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Szewczyka Dratewki (działki nr:130 i 131, obr. 11, o łącznej pow. 1376 m2), przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Sambora ( dz. 263/4), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie, przy ul. Sambora (dz. 263/4), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu (ul. Lecha 4/2, ul. Kościuszki 13/5).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonych w Tczewie: 1. lokal nr 5 przy ul. Kościuszki 13, 2. lokal nr 2 przy ul....

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (ul. Jurgo 5a/10).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze został wywieszony wykaz lokalu nr 10, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, położonego w Tczewie przy ulicy Jurgo 5, klatka A. Wytworzyła: Anna...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ul. Paderewskiego na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy ul. Paderewskiego 23 – dz. 511/6 o pow. 756 m2.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ulicy Paderewskiego na rzecz właścicieli...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (ul. Nowowiejska 3/5a).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze został wywieszony wykaz lokalu nr 5a, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, położonego w Tczewie przy ulicy Nowowiejskiej 3.

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Dworcowej 4, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miejskiej Tczew na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie przy ul. Kołłątaja i ul. Czyżykowskiej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie przy ul. Kołłątaja i ul. Czyżykowskiej (dz. 566/1 , 566/7 obr. 8 stanowiących całość gospodarczą o pow. 9080m2 ), przeznaczonych...